Professionals op het gebied van opvoeding en onderwijs

orthopedagogiek

"Een orthopedagoog-generalist is een hoog opgeleide professional (postmaster) die advies, begeleiding en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende zaken zoals gedrags- en leerproblemen. Maar ook om alle andere hindernissen die het een kind, jongere of (jong)volwassene lastig maken om volop mee te doen in de samenleving en zich gelukkig te voelen. Alhoewel het in de eerste plaats om de cliënt gaat, richt de orthopedagoog-generalist zich nadrukkelijk ook op ouders en verzorgers, familie en vrienden, en alle anderen in de omgeving van de cliënt. Hij kijkt dus voor zijn beoordeling van de problemen en voor het aandragen van oplossingen naar de hele opvoedingssituatie." (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), 2014) Deze omschrijving is ontleend aan de website van de NVO, waar u nog meer informatie kunt vinden. 

 

Resultaten Survey Wegwijzer OC project

In cluster 2 wordt de orthopedagoog niet expliciet genoemd en in cluster 3 is de orthopedagoog betrokken bij OC, waarbij geen specialistische kennis op het gebied van OC vermeld word. Orthopedagogen zijn betrokken bij het opstellen van in- en exclusie criteria voor het gebruik van OC.

 

Volgens de respondenten uit zorginstellingen zijn orthopedagogen betrokken bij de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en beschikken over specialistische kennis op het gebied van OC, zoals COCP, ComVoor en NmG. Verder zijn zij betrokken bij het opstellen van de in- en exclusie criteria voor het gebruik van OC.

Overige Professionals op het gebied van opvoeding en onderwijs

Uit de landelijke survey is gebleken dat ook de volgende disciplines bij de zorg- en dienstverlening rondom OC betrokken zijn:

  • leerkracht (speciaal onderwijs)
  • linguïst
  • ouder- / gezinsbegeleider
  • maatschappelijk werker
  • interne / ambulante begeleider
  • TEACCH coach
  • gedragsdeskundige