Leveranciers

Vijf Nederlandse leveranciers hebben in het kader van ons onderzoek een enquête ingevuld en geretourneerd. 

Uit de resultaten blijkt, dat alle leveranciers in de volgende stappen van het verstrekkingsproces zelf voorzien:

 • Onderzoek of een high-tech hulpmiddel nodig is en ondersteuning bij het gebruik daarvan
 • Training aan kinderen en communicatiepartners
 • Instellen, onderhoud en reparatie van hulpmiddelen
 • Aanpassen van woordenschat/inhoud en software
 • Op maat maken van hulpmiddelen en beheer en organisatie van hulpmiddelen

In iets mindere mate (80% van de leveranciers) waren zij ook betrokken bij:

 • Vervanging van hulpmiddelen tijdens reparatie
 • Aanpassen van hardware
 • Verstrekken van hulpmiddelen in bruikleen of hergebruik van hulpmiddelen
 • Training aan professionals
 • Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van OC in het algemeen
 • Vaststellen, evaluatie en nazorg van OC in het algemeen

Kinderen en hun ouders vinden hun weg naar een leverancier op verschillende manieren, zowel formeel als informeel. Bijvoorbeeld via mond-tot-mond reclame (het delen van de goede ervaringen van families en ouder-/patiëntenverenigingen); verwijzing door behandelteams, therapeuten, zorginstellingen, scholen, woonvormen, zorgverzekeraars; demonstraties en presentaties op beurzen en congressen; het zoeken van informatie op internet/website van een leverancier, nieuwsbrief, social media en/of per telefoon.

Over het algemeen blijkt dat de leveranciers een heel duidelijke positie in de verstrekking van hulpmiddelen voor communicatie en OC innemen en hier ook belang bij hebben. Op dit gebied ligt tevens veel expertise bij de leveranciers. Zij spelen vaak een belangrijke rol voor ouders bij het vinden van de weg naar OC. Alle leveranciers demonstreerden het gebruik van hulpmiddelen bij de individuele persoon. Verder stemmen alle leveranciers high-tech hulpmiddelen op de individuele gebruikers af en stellen deze voor hen in. Maar uit de interviews met de ouders kwam naar voren dat deze soms het idee hadden onvoldoende keuzemogelijkheden te hebben en niet altijd de gewenste en benodigde hoeveelheid ondersteuning en begeleiding door de leveranciers te hebben ontvangen. Andersom gaven de antwoorden van de leveranciers blijk van kennis en expertise en een duidelijke processtructuur die tijdens de verstrekking van een hulpmiddel op het gebied van OC gevolgd wordt. Op enkele uitzonderingen na gaven de leveranciers aan dat de financiering van hulpmiddelen op dit gebied over het algemeen goed geregeld was via de zorgverzekeringswet indien de kinderen thuis wonen en via de AWBZ als de kinderen in een instelling verblijven.

De meest bepalende factoren die van belang zijn voor succesvol gebruik van high-tech hulpmiddelen of software zijn volgens de leveranciers: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, robuustheid, en bedienbaarheid, mogelijkheden tot meegroeien met de ontwikkeling van het kind, een gemotiveerd kind en gemotiveerde communicatiepartners en bereikbaarheid.

 

Om meer informatie over low-tech en high-tech communicatiehulpmiddelen te verkrijgen en/of als u overweegt een hulpmiddel aan te schaffen, kunt op onderstaande links klikken om naar de betreffende websites van de Nederlandse en Vlaamse leveranciers te gaan. 

 

 • Assistiveware - ontwikkelt en levert software programma's voor Mac OS X, iPhone, iPad en iPod touch (alleen te gebruiken in combinatie met Apple apparaten)
 • Care4More - levert een communicatieapp voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen; voor mensen die geen gebruik kunnen maken van een gewone tablet wordt tevens een specifiek computertoestel aangeboden
 • CFE-groep - ontwikkelt, adviseert en levert communicatieborden, time-totem en een fotokoffer
 • Commap - adviseert en levert communicatiehulpmiddelen, onderverdeeld in spraakversterkers, spraakhulpmiddelen grafisch en/of tekst, invoerhulpmiddelen en communicatie software
 • Eelke Verschuur - ontwikkelt, adviseert en verkoopt communicatiehulpmiddelen, onderverdeeld in praatknoppen, mappen en boekjes, pratende kaarten en fotoalbums, communicatiehulpmiddelen, oogaanwijzen en diversen
 • Focal Meditech - adviseert en levert commincatiehulpmiddelen met spraakuitvoer, met symbolen en tekst
 • Handicom - ontwikkelt en adviseert communicatie software en software die ondersteund bij het aanleren van communicatiemethoden
 • Jabbla - het Amerikaans en Vlaams bedrijf produceert verschillende communicatiehulpmiddelen en -software die door andere leveranciers verkocht worden; in Nederland zijn producten van Jabbla te koop via Kersten, KMD en rdgKompagne
 • Kersten - adviseert en levert eenvoudige, statische en dynamische communicatiehulpmiddelen en communicatiehulpmiddelen met tekst, communicatiesoftware en telefonie
 • KMD - adviseert en levert statische, dynamische en tekstgebaseerde communicatiehulpmiddelen en eenvoudige communicatieknoppen
 • rdgKompagne - adviseert en levert, geeft scholing en ondersteuning en adapteert (op het gebied van) communicatiehulpmiddelen, onderverdeeld in leren communiceren, starters, plaatjessystemen, tekstsystemen, dynamische systemen, software, spraaksynthese en overige; ook biedt rdgKompagne een oogbesturingsexpertisecentrum met een eigen website
 • Skil - adviseert en levert hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie, onderverdeeld naar tekst naar spraak, opgenomen spraak, synthetische stem, software, stemversterkers en spraakschakelaars; tevens biedt het bedrijf begeleiding
 • Quo Vadis - levert dynamische, statische, eenvoudige en tekst communicatiehulpmiddelen, hulpmiddelen voor spraakversterking en software voor communicatie en zorgt voor aangepaste bediening en montage; de site geeft ook informatie over hun traject van aanvraag tot levering
 • Visitaal - ontwikkelt pictogrammen en bijbehorende producten; alle Visitaal-producten zijn te koop via de webshop van Spelpartnershop