professionals die bij de Zorg- en Dienstverlening op het gebied vn oc betrokken zijn

Bij de zorg- en dienstverlening aan kinderen en jongeren op het gebied van OC zijn verschillende disciplines betrokken. Op de pagina's zorg professionals, professionals opvoeding en onderwijs en leveranciers worden deze disciplines kort omschreven. Vervolgens wordt uitgelegd op welke stappen in het proces van de zorg - en dienstverlening rondom OC zij zich vooral richten. Hier wordt vermeld hoe de professionals benaderd kunnen worden en over welke specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van OC zij beschikken. Bij het laatste gaan we uit van de gegevens die uit een landelijke survey naar voren zijn gekomen. Deze survey werd in het kader van het Wegwijzer OC project verricht.


Voor een meer uitgebreide omschrijving van de verschillende disciplines en professionals die bij de zorg- en dienstverlening bij kinderen met spraak- en taalproblematiek betrokken zijn, verwijzen we naar het overzicht op de website taalexpert.