Procedures Gericht op (High-Tech) CommunicatieHulpmiddelen

De stappen in de linker kolom van de onderstaande tabel werden in het Engelse "Communication Matters" project geïdentificeerd. In de rechter kolom staat beschreven welke disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen vooral betrokken zijn (of meest bereid zijn om betrokken te worden) zoals dit uit ons onderzoek naar de situatie in Nederland is gebleken.

OVERZICHT VAN (MOGELIJKE) ONDERDELEN

Specifiek onderzoek of communicatiehulpmiddelen nodig zijn

Dit onderzoek betreft een evaluatie of hulpmiddelen een geschikt middel zijn om de vaardigheden en capaciteiten van een persoon op het gebied van communicatie te ondersteunen en voor optimaal gebruik aan te passen. Het onderzoek houdt rekening met cognitieve, communicatieve, taal-, spraak-, lichamelijke en zintuiglijke vermogens en behoeften en met de manier waarop de hulpmiddelen bediend en toegankelijk gemaakt kunnen worden. Het omvat ook de verstrekking van hulpmiddelen in bruikleen zodat het gebruik getest kan worden.

 

Verstrekken van hulpmiddelen in bruikleen voor een beperkte periode

Het tijdelijk uitlenen van hulpmiddelen aan kinderen zodat zij gebruik ervan kunnen maken in hun dagelijkse context. Dit heeft alleen betrekking op de periode van uitproberen en evalueren voordat de apparatuur als volledig geschikt wordt aanbevolen om aan de behoeften van het kind te voldoen. De periode van bruikleen kan variëren, maar zal meestal kortdurend zijn. De apparatuur moet daadwerkelijk worden overgelaten aan de persoon en niet alleen gebruikt worden als ook de OC professionals aanwezig zijn.

 

Langdurend verstrekken van hulpmiddelen in bruikleen

Hulpmiddelen kunnen ook voor een langere periode worden verstrekt in bruikleen - het hulpmiddel wordt in dit geval meestal door de zorgverzekeraar aangeschaft en het kind kan er in bruikleen gebruik van maken totdat het niet langer van het hulpmiddel profiteert of het hulpmiddel aangepast dient te worden. In ieder geval betreft het een langer durende voorziening dan alleen een proefperiode om het hulpmiddel te testen.

 

Reparatie van hulpmiddelen

Reparatie van hulpmiddelen is vereist als zij niet meer volledig functioneel zijn. Reparatie betekent door het vervangen of herstellen van beschadigde onderdelen het hulpmiddel weer functioneel te maken (buiten routineonderhoud om).

 

Het instellen van hulpmiddelen

Dit is aan de orde wanneer het kind ook andere hulpmiddelen heeft waar bij het positioneren van de communicatiehulpmiddelen rekening mee gehouden moet worden. Dit proces optimaliseert de doeltreffendheid van de apparatuur qua plaatsing en houdt ook de handmatige bevestiging of montage van de hulpmiddelen in. Dit onderdeel is relevant voor de hardware die verstrekt wordt en betreft niet de software die integratie of installatie nodig heeft.

 

Vervanging van hulpmiddelen tijdens reparatie

Wanneer de hulpmiddelen gerepareerd moeten worden, biedt de instelling vervanging van de apparatuur, zodat kinderen in staat blijven om te communiceren met de mensen om hen heen. De apparatuur hoeft niet noodzakelijkerwijs exact hetzelfde model te zijn of dezelfde inhoud woordenschat te hebben, maar moet voor het kind voldoende vergelijkbaar zijn om te kunnen communiceren op eenzelfde manier met zeer weinig verandering of training.

 

Onderhoud van hulpmiddelen

Onderhoud heeft betrekking op de uitvoering van taken die verricht worden om het hulpmiddel in orde te houden. Dit kunnen o.a. zijn: routine updates van de software of het besturingssysteem of het functioneel houden van de hardware, schoonmaken, routine reparaties aan bevestigingen of vervangen van bevestigingen die het functioneren van het hulpmiddel zouden kunnen belemmeren. Onderhoud kan op verzoek of 'gepland preventief’ plaatsvinden.

 

Hulpmiddelen individueel aanpassen (software)

Aanpassing van de software verschilt van aanpassing van de woordenschat. Aanpassing van de software is het veranderen of het ontwikkelen van software die geïnstalleerd is op het hulpmiddel (een vast hulpmiddel of een andere technologie) en vormt een essentieel onderdeel van de manier waarop de software werkt zonder dat de inhoud van de individuele woordenschat verandert.

 

Hulpmiddelen individueel aanpassen (woordenschat/inhoud) 

Aanpassen van de woordenschat is de voortdurende wijziging van de inhoud van het communicatiehulpmiddel. Dit geldt ook voor het veranderen van de beschikbare inhoud in termen van woorden en zinnen voor gebruik op zowel high- als low-tech hulpmiddelen.

 

Hulpmiddelen individueel aanpassen (hardware)

Aanpassen houdt het veranderen van de hardware in op basis van de eisen die een kind stelt of voorkeuren die het heeft met betrekking tot het gebruik van het hulpmiddel. Dit kan door een combinatie van commercieel beschikbare hardware componenten of wijzigingen van de hardware. Hieronder valt niet het vastmaken van bedieningsapparatuur zoals schakelaars of toetsenborden.

 

Het zelf maken/vervaardigen van low-tech hulpmiddelen

Dit is het creëren van ondersteunde communicatiehulpmiddelen voor kinderen, zoals communicatie borden of boeken. Dit is de eerste fase van het maken van een dergelijk product. Eventuele veranderingen in de loop van tijd vallen onder aanpassen (woordenschat).

 

Op maat maken van hulpmiddelen

Apparatuur die gemaakt of buiten de oorspronkelijke bestemming om aangepast wordt op de specifieke behoeften van een kind. Aangepaste apparatuur kan in dezelfde configuratie niet worden gebruikt voor een andere. Aangepaste apparatuur kan worden aangemerkt als een 'op maat gemaakt medisch hulpmiddel’.


WIE IS BETROKKEN

Logopedist

Ergotherapeut

Leverancier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverancier

Logopedist (soms in samenwerking met leverancier)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverancier 

Logopedist (soms in samenwerking met leverancier)

 

 

 

 

 

 

Leverancier

 

 

 

 

 

Leverancier 

Ergotherapeut 

Logopedist (soms in samenwerking met leverancier)

-- soms --

Leerkracht (speciaal onderwijs)

  

 

 

Leverancier

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverancier

 

 

 

 

 

 

  

Leverancier

Logopedist (soms in samenwerking met leverancier)

Ergotherapeut

-- soms --

Leerkracht (speciaal onderwijs)

 

  

Leverancier

Logopedist (soms in samenwerking met leverancier)

Ergotherapeut

-- soms --

Leerkracht (speciaal onderwijs)

 

 

Leverancier

Ergotherapeut

 

 

 

 

 

Logopedist

Ergotherapeut

-- soms --

Leerkracht (speciaal onderwijs)

 

 

 

Ergotherapeut

Logopedist