onderdelen van de zorg- en dienstverlening op het gebied van oc

De stappen in het proces van de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC werden in het Engelse "Communication Matters" project geïdentificeerd. Voor het Wegwijzer Ondersteunde Communicatie project hebben we deze stappen naar het Nederlands vertaald en met behulp van een landelijk uitgezette vragenlijst geïnventariseerd welke disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen vooral betrokken zijn (of meest bereid zijn om betrokken te worden). De gegevens zoals die uit ons onderzoek naar de situatie in Nederland naar voren zijn gekomen, zijn onderverdeeld naar procedures gericht op OC in het algemeen en gericht op (high-tech) communicatiehulpmiddelen.