Nederlandse organisaties gericht op spraak-taal ontwikkeling en spraak-taal moeilijkheden

De organisaties worden in alfabetische volgorde beschreven.

Fenac

FENAC is een koepelorganisatie van audiologische centra in Nederland. De audiologische centra verrichten onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding indien er sprake is van gehoorproblemen en hieraan gerelateerde problemen in de ontwikkeling van spraak en taal.  Op de website van FENAC vindt u 

 • een kaart met alle aangesloten audiologische centra in Nederland inclusieve contactgegevens
 • informatie over taalspraakmoeilijkheden en taalspraakdiagnostiek

De overige informatie die op de website geboden wordt, is vooral op professionals gericht.

Kenniscentrum Taal & spraak nederland

Het Kenniscentrum Taal & Spraak is een initiatief van NVLF, FENAC, Siméa, Koninklijke Auris, Koninklijke Kentalis en NSDSK. Op deze website vindt u

 • informatie over de verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in zorg- en dienstverlening op het gebied van taal en spraak, onderverdeeld in de volgende categorieën:
  • audiologische centra
  • belangenorganisaties
  • logopedisten
  • onderwijsinstellingen en 
  • zorginstellingen
 • een zoekfunctie waarmee u naar de bovengenoemde organisaties in uw omgeving kunt zoeken (al dan niet in een bepaalde straal); de onderwijs- en zorginstellingen zijn voor de zoekfunctie nog verder onderverdeeld in
  • onderwijs bij gehoorproblemen
  • onderwijs bij ernstige taalspraakproblemen
  • ambulante begeleiding in regulier onderwijs
  • vroegbehandeling en
  • overige zorg

koninklijke Auris

Koninklijke Auris ondersteunt kinderen en volwassenen die problemen hebben met horen, spreken en/of taal. De zorg- en dienstverlening omvat o.a.

 • gehooronderzoek
 • taalontwikkeling
 • onderwijs en zorg
 • consultatie en advies

De informatie op hun website is geordend naar verschillende leeftijdscategorieën.

koninklijke kentalis

Koninklijke Kentalis biedt diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. Tot de doelgroep behoren kinderen en volwassenen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Soms is er bij deze kinderen en volwassenen ook sprake van een verstandelijke beperking, motorische of psychiatrische problemen.

De website biedt informatie per doelgroep, over zorg, onderwijs en onderzoek en over onderwerpen zoals passend onderwijs.

Kind en taal

Initiatiefnemer van deze website is de NVLF. Hier vindt uw informatie

Nederlandse Vereniging voor logopedie en foniatrie (NVLF)

Dit is de website van de beroepsvereniging van logopedisten. Hier vindt u

 • informatie over logopedie, onderverdeeld in de aandachtsgebieden stem, spraak, taal, slikken en gehoor
 • en een zoekfunctie aan de linker kant van de website waarmee u op postcode een logopedist in uw omgeving kunt zoeken

NSDSK

NSDSK is een zorgaanbieder voor mensen met een beperking op het gebied van gehoor of spraak en taal. De NSDSK richt zich vooral op jonge kinderen van 0 tot 5 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen die doof of slechthorend zijn (DSH). Maar NSDSK biedt ook zorg aan oudere kinderen en volwassenen en helpt door:

 • vroeg te signaleren en vroeg te behandelen
 • begeleiding te richten op kind en ouderen
 • zorg en onderzoek naadloos op elkaar aan te laten sluiten

Op de website kunt u tevens het boek “Zo praat ik” bestellen  - hierin vertellen ouders van jonge kinderen met een TOS over hun ervaringen en geven professionals uitleg over de manier waarop zij deze kinderen de best mogelijke zorg en begeleiding bieden.

OOrakel

Deze website biedt de contactgegevens van een infolijn aan de rechter kant van de pagina en

 • informatie over
  • slechthorendheid en doofheid
  • hulpmiddelen
  • spraak-taal ontwikkeling
  • gebarentaal
  • handalfabet als lettertype op de PC
 • informatie over hulpmiddelen onderverdeeld naar verschillende functionaliteiten

Pento

Pento biedt begeleiding, diagnostisch onderzoek, advies, audiologische zorg en vroegbehandeling voor mensen die problemen hebben met taal, spraak en / of gehoor.

De informatie op de website is onderverdeeld naar de categorieën gehoor, taal / spraak, duizeligheid, dyslexie; audiologisch centrum, hoorinfotheek en vroegbehandeling.

Taalexpert

Deze digitale platform werd door het Lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met het ABCG (nu Cedin), Kentalis en PonTeM en met bijdragen van professionals uit de eerste lijn opgericht. De website biedt

 • informatie over de verschillende disciplines die bij de zorg voor kinderen met spraak- en taalproblemen betrokken zijn, onderverdeeld naar "zorg en medici", "onderwijs en kinderopvang" en "logopedisten" (in verschillende settings)
 • voorbeeldprotocollen van ketenzorg en
 • informatie over problemen in de ontwikkeling van een kind, onderverdeeld in volgende gebieden
  • spraak- en taalontwikkeling
  • psychosociale ontwikkeling
  • cognitieve en leerontwikkeling
  • (senso-) motorische ontwikkeling
  • medische aspecten

Onder de tab "logopedie" wordt vooral informatie voor professionals geboden: een overzicht van screenings- en diagnostische instrumenten en informatie over theorie en behandeling op het gebied van fonologie, semantiek, morfosyntaxis en pragmatiek.