Nederlandse Organisaties die ouders en Families ondersteunen en Patiëntenverenigingen

De organisaties worden hieronder in alfabetische volgorde beschreven.

BOSK

De BOSK is een vereniging van mensen met een lichamelijke of ernstige meervoudige beperking. De website is van en voor ouders van kinderen met deze beperkingen. De website biedt informatie over verschillende (lichamelijke) beperkingen inclusief symptomen, oorzaken, diagnose, leven met de beperking en onderzoek. Verder biedt de site een forum waar ouders vragen kunnen stellen, antwoorden kunnen geven en ervaringen met elkaar uit kunnen wisselen.

Fodok

FODOK is een vereniging die de belangen van kinderen die ernstig slechthorend of doof zijn en van hun ouders behartigt.

Op de website vindt u onder meer informatie over gehoorscreening, communicatie, Cochleaire Implantatie (CI), basisonderwijs, lezen, opvoeding en onderwijs, een extra handicap, psychologische hulp, gezinsbegeleiding, VN-verdrag en andere websites.

Foss

FOSS staat voor “Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden”. FOSS komt actief op voor ouders en kinderen en bevordert het uitwisselen van ervaringen tussen ouders, geeft voorlichting over bijvoorbeeld veranderingen in de wet- en regelgeving en zet zich in voor wie werkzaam is in de zorgverlening en het onderwijs. Op de website staat informatie over de diagnose en hulp rondom slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen (TOS).