Nederlandse organisaties gericht op de algemene Ontwikkeling van het Kind en moeilijkheden

Hieronder worden de organisaties in alfabetische volgorde beschreven.

GroeiGids

De groeigids is een initiatief van de Stichting Opvoeden.nl en de GGD van de gemeente Amsterdam die de digitale gids ook actueel houdt. Voor de verschillende (levens)fasen vanaf kinderwens, zwangerschap, baby, peuter, basisschoolkind, puber tot jongvolwassene wordt relevante informatie over de algemene ontwikkeling, maar ook over de spraak- en taalontwikkeling van het kind gegeven. Daarnaast vinden ouders bijvoorbeeld informatie over:

N.B. De hierboven opgesomde links hebben alleen betrekking op de leeftijdscategorie baby. De betreffende informatie is tevens voor de overige leeftijdscategorieën beschikbaar.

 

Er is ook een gedeelte voor professionals met inkijkexemplaren van de verschillende GroeiGidsen (er zijn Nederlandstalige en Engelstalige versies beschikbaar).

platform emg

De website van het Platform EMG biedt "informatie voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking". U vindt onder meer

  • een overzicht van projecten en onderzoeken
  • een kennisbank met
    • een overzicht van publicaties en onderzoeken
    • een overzicht deskundigheid en scholing voor ouders / verzorgers en voor professionals