Over Het Project Wegwijzer OC

Het project Wegwijzer Ondersteunde Communicatie had de volgende doelstellingen:

  • Een inventarisatie van de prevalentie van OC behoefte van kinderen en jongeren in Nederland.
  • Het identificeren en in kaart brengen van de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en wegen naar deze zorg- en dienstverlening in Nederland.
  • Het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van ouders met de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC, specifiek over hun ervaringen met het bereiken hiervan en de zorg en ondersteuning die zij daarbij ontvangen hebben.

De gehanteerde werkwijze was gebaseerd op een vergelijkbaar project van de Engelse tak van ISAAC, "Communication Matters".

Het project had een looptijd van een jaar en werd mogelijk gemaakt door financiële subsidie van Fonds NutsOhra en het Revalidatiefonds. Het project werd verricht door leden van het lectoraat Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool / de programmalijn Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie van EIZT in samenwerking met de Leerstoel Ondersteunde Communicatie.