Eindrapportage project Wegwijzer OC

Hier kunt u de beknopte versie van de eindrapportage Wegwijzer OC als pdf bestand downloaden.

Download
Eindrapportage project Wegwijzer OC - beknopte versie
Eindrapportage project Wegwijzer OC bekn
Adobe Acrobat document 875.1 KB

Indien u geïnteresseerd bent in de volledige versie van deze eindrapportage, dan kunt u een exemplaar via het contactformulier aanvragen.

Aanbevelingen

Hieronder treft u een samenvatting van de aanbevelingen aan zoals die uit het project Wegwijzer OC naar voren zijn gekomen.


Gemeenschappelijke taal omtrent OC

Door verschillende interpretaties van het concept van OC, een andere visie en aanpak wordt ook de onderlinge samenwerking tussen organisaties en disciplines bemoeilijkt.

 

Duidelijke organisatie omtrent OC

Binnen organisaties zou het scheppen van een duidelijke structuur en verantwoordelijkheden rondom OC gefaciliteerd en goed geregeld moeten worden, onder andere om de zichtbaarheid van de mogelijkheden van OC te vergroten.

 

Kennisnetwerken rondom OC

Deze moeten verder uitgebouwd worden.

 

Landelijke richtlijnen

Tevens zouden duidelijke, landelijke richtlijnen voor de inzet en het effectief gebruik van OC ontwikkeld moeten worden.

 

Informatievoorziening

Folders of een website met informatie over communicatiebehoeften in het algemeen en OC in het bijzonder (met links naar belangrijke organisaties, informatie en behulpzame bronnen) moeten voor families beschikbaar komen.

 

De voordelen van technologie benutten

In veel gevallen kan een vroegtijdige overstap naar een high-tech communicatie hulpmiddel voor het kind wenselijk zijn. Dit geldt ook voor betere (continue) ondersteuning bij het gebruik van OC en high-tech hulpmiddelen.

 

Nazorg en evaluatie

Een jaarlijkse evaluatie van de voortgang van het kind op het gebied van communicatie kan een doelgerichte zorg- en dienstverlening bevorderen.

Een betere verbinding tussen de diagnosestelling, multidisciplinaire behandelteams en de evaluatieprocessen is hierbij van belang.

Voor alle betrokkenen zou het herkennen van levensfasen en transitiepunten (bijvoorbeeld puberteit) en de bijbehorende veranderingen in behoeften verhelderend zijn.

 

Scholing voor professionals

Meer aandacht voor communicatiehulpmiddelen en (high-tech) OC binnen de curricula van de opleidingen  ogopedie en meer scholing voor professionals rondom het OC traject (van het vaststellen van de hulpvraag tot selectie, implementatie, training en evaluatie van het hulpmiddel) op verschillende niveaus zal derhalve wenselijk zijn.