OC Zonder hulpmiddelen

Dit is een onderdeel van OC dat communicatie methoden omvat die geen extra apparatuur nodig hebben, bijvoorbeeld gebarensets en gebarensystemen, lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. [Bron: Wegwijzer OC project; verklarende woordenlijsten; 2/2014]. Voorbeelden van communicatie methoden die hier onder vallen, zijn NmG en Weerklank. Voor meer informatie verwijzen we naar de sub-pagina communicatie methoden

Wat Betekent NMG?

NmG is de afkorting van Nederlands met Gebaren - een combinatie van de Nederlandse taal en de Nederlandse Gebarentaal.

Voor meer informatie over NmG verwijzen we graag naar 

  • de toelichting met bijbehorende filmpjes op de website van het Nederlands Gebarencentrum 
  • en een brochure van Kentalis "Communiceren met Gebaren"

Wat houdt Weerklank in?

Weerklankgebaren zijn gebaren die gebaseerd zijn op de Nederlandse Gebarentaal, gericht op mensen met een (auditieve en) verstandelijke beperking.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar

  • de website CommunicatieMethodenEMB waar de informatie over de weerklank methode onderverdeeld is naar intro, algemeen, toepassing, achtergrond, voorwaarden, ervaringen en contact
  • en een brochure van Kentalis "De Weerklankmethodiek"