Financiering Van Communicatiehulpmiddelen

De wet- en regelgeving op het gebied van de hulpmiddelenverstrekking is de laatste jaren sterk veranderd. Vragen over de vergoeding en financiering van communicatiehulpmiddelen zijn meestal niet algemeen te beantwoorden. De mogelijkheden voor vergoeding hangen bijvoorbeeld af van de situatie waarin uw kind het communicatiehulpmiddel voornamelijk gebruikt of van uw ziektekostenverzekering.

Voor informatie en advies over de vergoeding van communicatiehulpmiddelen verwijzen we graag naar de volgende websites:

  • in de Hulpmiddelenwijzer van Vilans vindt u informatie over de wet- en regelgeving m.b.t. de vergoeding van hulpmiddelen;
    • alle regelingen en uitvoerende instanties worden in aparte folders beschreven; omdat de aanvullende verzekeringen van elke zorgverzekeraar verschillend kunnen zijn, heeft Vilans een overzicht van de reglementen hulpmiddelen aan de folder Zorgverzekeringswet & vergoedingen hulpmiddelen gelinkt
    • ook bij de gedetailleerde omschrijving van specifieke hulpmiddelen wordt informatie over de mogelijkheden voor vergoeding gegeven
  • ook de overheid biedt informatie over de aanschaf van hulpmiddelen; op deze site worden tevens tips gegeven om tweedehands hulpmiddelen te kopen
  • bij het UWV kunt u terecht voor informatie indien uw kind het hulpmiddel nodig heeft voor onderwijs of het volgen van een opleiding

Voor de vergoeding van hulpmiddelen vanuit de verschillende regelingen zijn er bepaalde procedures. Voordat u een hulpmiddel aanschaft, is het belangrijk om eerst contact met de uitvoerende instantie (bijvoorbeeld met uw zorgverzekeraar of met het UWV) op te nemen.