Communicatie Methoden

Communicatiehulpmiddelen maken vaak deel uit van een communicatie methode. Enkele communicatie methoden die bij kinderen en jongeren met een communicatieve beperking vaak worden toegepast, worden hieronder beknopt toegelicht.

WAT BETEKENT PECS?

PECS is de afkorting van ‘Picture Exchange Communication System’. Het is een methode waarbij kinderen door het uitwisselen van plaatjes met een communicatiepartner kunnen leren het initiatief te nemen in de communicatie. Deze methode werd ontwikkeld door Bondy en Frost en was oorspronkelijk gericht op kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Maar zij kan ingezet worden bij alle communicatieve beperkingen.

Voor meer informatie over PECS verwijzen we naar de volgende websites:

  • op deze website vindt u een video waarin uitgelegd wordt hoe PECS gebruikt wordt voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis tijdens het onderwijs in een cluster 3 school
  • op deze website geeft een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan cliënten met een verstandelijke en / of lichamelijke of gedragsmatige beperking informatie over PECS
  • op deze website geeft een stichting voor mensen met het Angelman syndroom informatie over PECS
  • op deze website in het Engels (en enkele andere talen) wordt informatie over PECS training gegeven en is het mogelijk om PECS producten te bestellen

WAT BETEKENT PODD?

PODD is de afkorting van 'Pragmatic Organised Dynamic Display’ en werd ontwikkeld door Gayle Porter. Het is een methode om symbolen op verschillende niveaus te organiseren. Dit kan door middel van zowel een low-tech boek als een high-tech communicatiehulpmiddel of App. PODD kan voor alledaagse communicatie tussen kinderen en betekenisvolle anderen gebruikt worden.

Voor meer informatie over PODD verwijzen we naar de volgende websites:

  • op deze website geeft TalkActive informatie over PODD; bij TalkActive kunt u terecht voor advies op het gebied van PODD en voor ondersteuning bij het maken van een gepersonaliseerd boek
  • op deze website beschrijft een moeder van een kind met Angelman syndroom (die een stichting voor kinderen met het Angelman syndroom heeft opgericht) hoe haar zoon met behulp van PODD heeft leren communiceren

WAT ZIJN TALKING MATS?

Talking Mats werd ontwikkeld door Joan Murphy. Het is een middel voor interactie op basis van drie sets symbolen: onderwerpen, opties en een visuele schaal. De symbolen sets worden gebruikt om een conversatie tussen iemand met een communicatieve beperking en een communicatie partner te organiseren. Dit uitvoering kan zowel low-tech in de vorm van een matje met plaatjes als ook high-tech in de vorm van een app.

Voor meer informatie over Talking Mats verwijzen we naar de volgende website:

  • op deze Engelse website vindt u informatie over Talkings Mats en gerelateerde producten, over scholing en onderzoek en verhalen en video's uit de praktijk over de toepassing van Talking Mats

Communicatie methoden voor Kinderen en Jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Op de website CommunicatieMethodenEMB vindt u een algemene informatie over communicatie met mensen uit deze doelgroep en een overzicht van geschikte communicatie methoden. De communicatiewijzer helpt de verschillende methoden met elkaar te vergelijken.

Enkele van deze methoden hebben een directe relatie met de inzet van OC, bijvoorbeeld:

  • Het Communicatie Assessment Interventie Systeem voor niet of nauwelijks sprekende kinderen met complexe beperkingen (CAIS) en
  • Communicatieve Ontwikkeling van niet of nauwelijks sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners (COCP).

Deze website is een initiatief van de Landelijk Platform EMG en het Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG).