Cliëntengroepen met mogelijke behoefte op het gebied van OC, specifiek spraak en taal

Op de website van FOSS vindt u informatie over verschillende vormen van spraak- en taalproblemen. Er wordt onder andere ingegaan op:

  • specifieke taalontwikkelingsstoornis
  • verbale ontwikkelingsdyspraxie
  • dysfasie
  • articulatieproblemen
  • autisme
  • Landau Kleffner Syndroom
  • meervoudige (complexe) spraak-taalproblemen
  • schisis