Cliëntengroepen met Mogelijke Behoefte op het Gebied van OC

Het Kennisplein gehandicaptensector biedt informatie over verschillende medische oorzaken en aandoeningen die met behoefte op het gebied van OC in verband gebracht worden. Onder iedere aandoening wordt een algemene beschrijving van de clientengroep gegeven, gevolgd door tips voor de praktijk, actuele kennis en informatie. Het gaat vooral om de volgende cliëntgroepen:

  • informatie over ernstige meervoudige beperking
  • informatie over verstandelijke beperking
  • informatie over licht verstandelijke beperking
  • informatie over autisme spectrum stoornissen
  • informatie over kind en jeugd (met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke, lichamelijk en/of zintuiglijke beperking)
  • informatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

 

De website van de BOSK biedt informatie over verschillende (lichamelijke) beperkingen die vaak aan behoefte op het gebied van OC ten grondslag liggen. Verder kunt u via de website vragen stellen en kennis en informatie delen. De site biedt onder andere:

De website van het Kennisnetwerk EMG voor ouders en professionals, Platform EMG Ernstig Meervoudig Gehandicapten biedt een omschrijving van personen met EMB Ernstige Meervoudige Beperkingen.