Medische oorzaken en Indicatoren van Behoefte AAn OC

Uit de resultaten van het project Wegwijzer OC komt naar voren, dat er een brede doelgroep van kinderen is die zouden kunnen profiteren van het gebruik van OC. Het gaat vooral om kinderen en jongeren met

 • verstandelijke beperkingen
 • zintuigelijke beperkingen
 • ernstige/meervoudige beperkingen
 • cerebrale parese (al dan niet in combinatie met overige lichamelijke beperkingen)
 • taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
 • autisme 
 • ontwikkelingsachterstand

 

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de doelgroepen zoals geïdentificeerd door anderen, bijvoorbeeld:

Voor meer uitleg over de betekenis van OC voor verschillende doelgroepen verwijzen wij naar een document dat door MODEM (een onafhankelijk centrum voor advies over communicatie en IT, onderdeel van het Gouverneur Kinsbergencentrum te Vlaanderen) geschreven is (helemaal onderaan de pagina, onder het kopje 'Ondersteunde Communicatie'). In het begin van 2015 is MODEM gestopt maar hun website biedt nog steeds behulpzame informatie over OC. In dit document gaat MODEM in op de volgende onderwerpen:

 • OC als attitude
 • OC in de praktijk
 • OC en mensen met een zintuiglijke handicap
 • OC en mensen met een verstandelijke handicap
 • OC en mensen met een motorische handicap
 • OC en autisme
 • OC en mensen met een meervoudige handicap
 • OC bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie en andere taalpathologieën
 • OC bij mensen die door ziekte of ongeval tijdelijk of definitief taal en/of spraak verloren hebben

Kan mijn kind baat hebben bij OC?

Via de website van MODEM kunt u een een checklist "Screening: starten met OC" downloaden. Met behulp van 16 vragen kunt u nagaan of uw kind mogelijk behoefte heeft aan OC. Het is een vertaling op basis van de Engelse "Communication Success Screening" (Dynavox Mayer-Johnson).