Informatie over Zorg- en Dienst-verlening op Het Gebied van OC

WAT IS ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE (OC)?

Ondersteunde Communicatie (OC) komt overeen met de Engelse term ‘Augmentative and Alternative Communication (AAC)’. “Van OC is sprake als communicatievormen en zintuigen elkaar functioneel vervangen, ondersteunen of aanvullen op het moment dat waarneming en/of expressie van spraak of gebarentaal niet (meer) mogelijk is. Het is steeds gericht op informatie-uitwisseling en een zo efficiënt mogelijk verloop van communicatie. De ondersteuning richt zich op alle mogelijke uitingsvormen die zich ontwikkelen en aandienen als natuurlijke aanpassingen op beperkingen en daaruit voortkomende belemmeringen. De communicatie-ondersteuning kan betrekking hebben op het uiten, waarnemen, verwerken en begrijpen van taal bij met name communicatie, informatieverwerking en lezen. ” [Bron: Leerstoel Ondersteunde Communicatie]. Op deze pagina kunt u meer definities van OC bekijken.

Doel van deze website

De informatie over zorg- en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC) is versnipperd. Er is veel nuttige informatie beschikbaar, maar deze is niet altijd gemakkelijk te vinden. Het doel van deze website is drieledig.

 

Ten eerste de bestaande online informatie te bundelen en hierdoor beter toegankelijk te maken. 

De website probeert antwoord te geven op vragen zoals:

Waar kan ik terecht voor een juiste beoordeling van de communicatie behoefte van mijn kind? Waar kan mijn kind terecht voor zorg, opvoeding en onderwijs als hij/zij een communicatieve beperking heeft? Wie geeft advies en ondersteuning rondom OC?

Lees meer over professionals, organisaties en procedures rondom OC.

Welke aandoeningen en beperkingen komen voor bij kinderen die profijt kunnen hebben van het gebruik van OC? Welke factoren kunnen tijdens de ontwikkeling van een kind indicatoren zijn voor behoefte aan OC?

Lees meer over oorzaken en indicatoren voor het gebruik van OC.

Welk soort hulpmiddel past bij de communicatiebehoefte van mijn kind? Wie verkoopt communicatiehulp-middelen en hoe worden zij vergoed?

Lees meer over communicatiehulpmiddelen, over leveranciers en het verstrekkingsproces

 

Ten tweede de resultaten die uit het project Wegwijzer Ondersteunde Communicatie naar voren zijn gekomen te delen. 

 

Ten derde het overzicht actueel te houden. Bezoekers aan deze website kunnen via het contactformulier nieuwe informatie over OC melden die vervolgens aan deze website toegevoegd kan worden.